Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

„Cieľom tohto česko-slovenského stretnutia bola výmena skúseností z oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov a metodickej podpory učiteľov v obidvoch krajinách. Diskutovali sme aj o koncepcii vzdelávania a podpory regionálneho školstva na Slovensku a v Čechách, a vymenili sme si aj skúsenosti v oblasti systému kariérneho postupu a fungovania metodických kabinetov. Zároveň sme sa pokúsili vymedziť možnosti ďalšej spolupráce slovenských a českých vzdelávacích inštitúcií“, povedal po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ, doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

ŠPÚ na  medzinárodnej konferencii o podpore viacjazyčnosti v Prahe predstavil výučbu nemčiny na hodinách prírodopisu. Ing. Beata Menzlová z ŠPÚ, koordinátorka projektu  metodického prístupu CLIL na Slovensku  v SR, vystúpila s prezentáciou Experimentovanie po nemecky – využívanie CLIL na hodinách prírodopisu. Súhrnný obraz využívania metodického prístupu v referáte CLIL na Slovensku, predstavila v Prahe prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. z Trnavskej univerzity.