Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

ŠPÚ, ako spoluriešiteľ projektu Edukačný proces vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zrealizoval odborný seminár vo Veľkom Mederi

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


ŠPÚ, ako spoluriešiteľ projektu Edukačný proces vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zrealizoval odborný seminár vo Veľkom Mederi

ŠPÚ už pripravil Koncepciu vyučovania SJSL v školách s VJM a metodické listy pre  vyučovanie SJSL pre 1. a 5. ročník ZŠ s VJM. Podľa platného harmonogramu sa od októbra 2016 začína sledovanie  realizácie projektu. Podľa komunikačných tém bude pokračovať tvorba metodického modelu vyučovania SJSL na rozvoj komunikačných zručností a metodických listov k vyučovaniu SJSL pre 2. a 6. ročník.

Hlavným cieľom projektu, plánovaného na obdobie 2016 – 2020, okrem analýzy vyučovania SJSL a zistenia súčasného stavu implementácie iŠVP vo vybraných školách, je aj zvýšenie kvality vyučovania SJSL.