Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prezentácia a workshop metodického prístupu CLIL vo vzdelávaní v rámci slávnostnej ceremónie súťaže Európskej značky pre jazyky 2016

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Prezentácia a workshop metodického prístupu CLIL vo vzdelávaní v rámci slávnostnej ceremónie súťaže Európskej značky pre jazyky 2016

Prezentácia  metodického prístupu CLIL a workshop CLIL sa konali v Bratislave, v rámci slávnostnej ceremónie súťaže Európskej značky pre jazyky 2016, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.  Výsledky experimentálneho overovania a praktické skúsenosti s CLILom prezentovala koordinátorka projektu Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá vo workshope, hrovou formou, predstavila praktické interaktívne ukážky možnosti využívania metódy CLIL v školách v integrácii vyučovania odborného predmetu s cudzím jazykom. „Metodický prístup CLIL je určitá forma bilingválneho vyučovania, ktorá umožňuje učiť vecný obsah z rôznych odborných oblastí pomocou cudzieho jazyka. Cudzí jazyk nie je predmetom vyučovania, ale komunikačný prostriedok, použitý ako médium“, vysvetlila Beata Menzlová, ktorá sa v ŠPÚ venuje najmä problematike výučby nemeckého jazyka.