Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.10.2016

Členovia predmetovej komisie pre biológiu navrhujú zriadiť pre ŠPÚ konto na sociálnych sieťach

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave členovia predmetovej komisie (PK) pre biológiu na svojom zasadnutí navrhli zriadiť pre ŠPÚ konto na sociálnych sieťach, kde by sa zverejňovali informácie o aktivitách tejto inštitúcie. Učitelia, podobne ako zamestnanci iných inštitúcií, sledujú sociálne siete, prostredníctvom nich si vymieňajú pracovné skúsenosti a poskytujú informácie. Zároveň členovia PK navrhli, aby sa pokračovalo v školeniach v súvislosti s implementáciou inovovaného štátneho vzdelávacieho programu do školských vzdelávacích programov v jednotlivých regiónoch Slovenska. Takisto sú za to, aby sa pokračovalo v presadzovaní vydávania tematických učebníc biológie pre gymnáziá. Na svojom zasadnutí tiež upozornili na problém s učebnicami  pre 8. a 9. ročník ZŠ a schválili Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z biológie. Dohodli sa tiež, že pripravia pre učiteľov metodické materiály k vyučovaniu predmetu biológia, ktoré budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.