Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V ŠPÚ expertný tím zasadal k príprave doplňujúceho učebného materiálu„Zoznámme sa, národnostné menšiny“

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V ŠPÚ expertný tím zasadal k príprave doplňujúceho učebného materiálu„Zoznámme sa, národnostné menšiny“

V Štátnom pedagogickom ústave po druhý raz zasadal expertný tím k príprave doplňujúceho učebného materiálu „Zoznámme sa, národnostné menšiny“. Hlavným cieľom je pripraviť, spolu so zástupcami 13 národnostných menšín, publikáciu, určenú pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania (druhého stupňa základnej školy). Na druhom zasadnutí expertného tímu sa prítomní zoznámili s koncepciou a grafickým návrhom predmetnej publikácie, ktorá bude zameraná na históriu a kultúru národnostných menšín v Slovenskej republike. Jej cieľom je poskytnúť žiakom základné informácie a zvýšiť povedomie o národnostných menšinách, žijúcich na Slovensku, so zámerom podporiť toleranciu a vzájomnú akceptáciu žiakov v školskom i mimoškolskom prostredí. Publikácia má byť doplňujúcim učebným materiálom k dejepisu, ale aj k iným humanitným predmetom.

„Veríme, že tento materiál a kultúre menšín, žijúcich na Slovensku, prispeje k poznaniu, zvýšeniu tolerancie a vzájomnej akceptácii žiakov v škole i mimo nej“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.