Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


27.09.2016

V ŠPÚ v Bratislave sa konalo pracovné stretnutie k príprave Slovenskej a českej regionálnej akadémie

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave bolo dvojdňové prípravné pracovné stretnutie k realizácii Slovenskej a českej regionálnej akadémie s podtitulom „Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých“. Slovenskú a českú regionálnu akadémiu organizuje ŠPÚ v spolupráci s Radou Európy, Európskym Wergeland Centrom a partnerskými organizáciami v SR a ČR, Metodicko-pedagogickým centrom, Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania, Nadáciou otvorenej spoločnosti a českým Národním ústavem pro vzdělávání. Okrem zástupcov ŠPÚ, medzinárodného tímu facilitátorov a zástupcov partnerských organizácií, bola na prípravnom rokovaní aj zástupkyňa Európskeho Wergeland Centra (organizácia Rady Európy) Caroline Gebara. Regionálna akadémia s názvom Inkluzívne a demokratické školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť  je vzdelávací program zameraný na podporu demokratického a inkluzívneho školského prostredia v Slovenskej a Českej republike. Jeho zámerom je posilniť profesijné kompetencie učiteľov, učiteliek, riadiacich pracovníkov a pracovníčok škôl v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Akadémia je pripravovaná s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite sú dostupné na:

http://www.statpedu.sk/clanky/vzdelavacie-aktivity/slovenska-ceska-regionalna-akademia-inkluzivne-demokraticke-skolske