Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.09.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk : Medzinárodná Konferencia UNIVERSITY DAY bola prínosom pre vedu aj prax

Možnosti spolupráce univerzít a firiem vo vede a výskume, najnovšie technológie a vzdelávacie trendy pre univerzity, skúsenosti s praxou študentov, inšpirácie z domácej aj zahraničnej scény. To boli témy, ktoré riešili účastníci netradičnej konferencie UNIVERSITY DAY, ktorá sa konala 22.a 23. septembra v Jasnej. Medzi kľúčové témy panelových diskusií patrili možnosti spolupráce vo vede a výskume medzi univerzitami a súkromným sektorom, podpora takejto spolupráce z európskych fondov, spracovávanie dát a zdieľanie poznatkov, atraktívne modely výučby, duálne vzdelávanie v praxi, ale aj bezpečnosť dát a ochrana ich obsahu v ére mobility. Medzi najlepšie hodnotené patrila panelová diskusia „Vzdelávanie v 21. storočí“, ktorej sa zúčastnil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., spolu s ďalšími zástupcami z akademickej obce, technologickými lídrami, riaditeľmi veľkých podnikov a odborníkmi zo zahraničných univerzít, ako je napríklad Burton Lee, konzultant, nezávislý poradca a inovátor zo Stanford University v Kalifornii.  

 „Táto konferencia mala odpovedať na viaceré otázky. Napríklad, či sú dnešní študenti pripravení pre prax, ako pokročila modernizácia vzdelávania vďaka technológiám, ale aj to, aké sú skúsenosti a výsledky s praxou študentov v súkromnom sektore. Tvorivé, pozitívne a inšpiratívne panelové diskusie a výmena skúseností z krajín EÚ, transfer poznatkov a technológií, to všetko prinieslo veľa podnetných myšlienok v oblasti modernizácie vzdelávania pre zástupcov akademickej obce, nové informácie pre tvorcov technológií a veľký potenciál pre ďalšiu vzájomnú spoluprácu, ale aj viac praxe v študijných programoch na vysokých školách“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.

 

http://www.universityday.sk/