Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal partnerov medzinárodného projektu ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal partnerov medzinárodného projektu ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

Na pracovnom stretnutí, ktoré viedol PhDr. Jozef Facuna, PhD., námestník ŠPÚ a hlavný koordinátor projektu za slovenskú stranu, sa partneri dohodli na ďalšom postupe, spresnili si časový harmonogram, vzájomne sa oboznámili s plánovanými aktivitami a spôsobom ich financovania.

Cieľom projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia je podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku, ako jeden z hlavných nástrojov uplatňovania inkluzívnej metódy v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít. Projekt, ktorého realizácia bude trvať 36 mesiacov, bude reflektovať najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, najmä z Čiech a Nórska.