Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V Štátnom pedagogickom ústave sa predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru zaoberala zoznamom autorov a štandardizovaných literárnych diel

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V Štátnom pedagogickom ústave sa predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru zaoberala zoznamom autorov a štandardizovaných literárnych diel

Jednou z kníh, ktorou sa komisia zaoberala, bol aj titul Sekerou a nožom z autorského pera Petra Pišťanka a Dušana Taragela. Predmetová komisia nespochybnila odborný výber tejto knihy na základe jej literárnych a estetických kvalít. Avšak po zvážení všetkých didaktických a pedagogicko-psychologických možností využitia diela vo výchovno-vzdelávacom procese a v snahe nepolarizovať ďalej učiteľskú verejnosť, ktorá nejednotne pristupovala k zaradeniu knihy do zoznamu autorov a štandardizovaných literárnych diel, v záujme širšieho spoločenského konsenzu, komisia prijala rozhodnutie vyňať predmetné dielo z tohto zoznamu. Kniha Petra Pišťanka a Dušana Taragela Sekerou a nožom pre svoje nesporné kvality môže byť v školách interpretovaná na základe individuálneho výberu učiteľa, resp. na základe platného školského vzdelávacieho programu.