Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


INAUGURAČNÝ KONGRES O ŠPORTE A KRESŤANSTVE V YORKU, ANGLICKO

Svetového kongresu v Yorku sa zúčastnilo 182 delegátov z 24 krajín. Cieľom kongresu bolo podporiť celosvetovú spoluprácu akademikov, praktických odborníkov, cirkvi a športovcov v oblasti športu, pohybových aktivít a základných kresťanských myšlienok. Hlavným organizátorom kongresu bola Univerzita sv. Jána v Yorku. Dana Masaryková prezentovala príspevok so zameraním na  interdisciplinárnu analýzu vzťahov medzi športom, cielenými pohybovými aktivitami a cirkvou, v zmysle chápania športu ako súčasti kresťanských myšlienok. Výstupom kongresu bola i správa pre Globálnu konferenciu o športe vo Vatikáne.