Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Program Pestalozzi – Vzdelávacia aktivita Rady Európy s termínom registrácie september 2016

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Program Pestalozzi – Vzdelávacia aktivita Rady Európy s termínom registrácie september 2016

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/European-Workshop/Active-learning-strategies-for-the-development-of-functional-literacy-Belarus-Nov-2016.html

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:
http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:
doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.
anna.butasova@statpedu.sk 

Ďalšie informácie o vzdelávacích aktivitách programu Pestalozzi:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk