Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Štátny pedagogický ústav sa stal partnerom prestížneho medzinárodného projektu v programe ERASMUS + pre vzdelávanie učiteľov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Štátny pedagogický ústav sa stal partnerom prestížneho medzinárodného projektu v programe ERASMUS + pre vzdelávanie učiteľov

Hlavným koordinátorom projektu je Národný inštitút pre ďalšie vzdelávanie Českej republiky. Okrem ŠPÚ sú v projekte ešte dvaja partneri:  Asociácia C.E.M.E.A. v Neapole (Associazione C.E.M.E.A. Napoli) z Talianska a Prvé všeobecné lýceum Trikala (1st General Lyceum of Trikala) z Grécka. Cieľom projektu je tvorba metodického rámca podporujúceho učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese a inklúzii detí  cudzincov v školách a školských zariadeniach na Slovensku, v Českej republike, Taliansku a Grécku.  
Ide o komplexný prístup na všetkých stupňoch vzdelávania od predprimárneho, cez primárne až po stredný stupeň. Okrem formálneho vzdelávania sa budú realizátori projektu zameriavať aj na neformálne a voľnočasové aktivity škôl a školských zariadení. Medzi hlavnými výstupmi  je analýza súčasného stavu integrácie detí imigrantov do formálneho a neformálneho vzdelávania a E-learningový vzdelávací program „Step by step“ (Krok za krokom), ktorého súčasťou budú metodické,  pracovné a učebné materiály. Tretím výstupom projektu bude workshop, ktorý by mal byť názornou ukážkou, ako má v praxi fungovať proces začlenenia detí imigrantov do výchovno-vzdelávacieho procesu v kontexte danej krajiny. 

Realizácia medzinárodného projektu v programe Erasmus+ „Vzdelávanie učiteľov k inklúzii detí cudzincov“, ktorá bude trvať 20 mesiacov, sa začne 1. októbra 2016 vo všetkých štyroch štátoch.