Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Uvedenie publikácie prof. Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Uvedenie publikácie prof. Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy

„Pred touto knihou mám trochu ostych. Je zvláštna, lebo je žánrovo odlišná, ale aj preto, že u nás podobné knihy často nevychádzajú. A keď predsa vyjdú, tak väčšinou štátnikom a politikom“, uviedol autor knihy, ktorý doposiaľ vydal desiatky kníh literatúry faktu i básnických zbierok.

Úvodné slovo ku knihe napísal prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., rektor Paneurópskej vysokej školy. Okrem iného sa v ňom píše: „Kniha, ktorú ponúkam na prečítanie, je v mnohom atypická. Na myseľ mi prichádzajú slová Platóna, ktorý spolu so Sokratom vniesli do európskeho myslenia duchovný postoj. Platón vychádzal z presvedčenia, že kto rozpozná, čo je dobré, určite nájde cestu správnosti, ktorá vedie k dobru a šťastiu. Vystúpenia, príhovory a prejavy zhrnuté v knihe, sú predovšetkým pre mladých ľudí akousi mapou na hľadanie takejto cesty“, uviedol rektor PEVŠ.

Knihu (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy, ktorú vydala Paneurópska vysoká škola v Bratislave, zostavil doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. , riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.