Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Program Pestalozzi: Vzdelávacia aktivita Rady Európy Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Program Pestalozzi: Vzdelávacia aktivita Rady Európy Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí

Vzdelávacia aktivita v celkovej dĺžke trvania 220 hodín prebiehala od októbra 2015 do mája 2016, pričom pozostávala z prípravnej fázy, vzdelávacieho programu Modul A, individuálnej tvorby a pilotovania vzdelávacích materiálov, vzdelávacieho programu Modul B, revízie a finalizácie vzdelávacích materiálov. Koordinátorkou vzdelávacej aktivity bola Višnja Rajić, pedagogickou konzultantkou Pascale Mompoint Gaillard a facilitátormi Ildikó Lázár a Eusébio André Machado. Aktivity sa zúčastnilo 28 participantov z viacerých krajín Rady Európy, z toho jeden za Slovenskú republiku. Úspešní absolventi vzdelávacieho programu získali certifikát Rady Európy ako kvalifikovaní odborníci pre vzdelávanie v oblasti evalvácie transverzálnych postojov, zručností a znalostí. Vytvorené vzdelávacie materiály budú zverejnené na webovom sídle Rady Európy – program Pestalozzi.

Príručka TASKs for democracy so 60 aktivitami, ktoré sú zamerané na učenie sa a hodnotenie transverzálnych postojov, zručností a znalostí, je dostupná v elektronickej forme na webovom sídle Rady Európy – program Pestalozzi:

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi4_EN.pdf

Kontakt k vzdelávacej aktivite programu Pestalozzi Evalvácia transverzálnych postojov, zručností a znalostí:

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

anna.butasova@statpedu.sk