Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


24.05.2016

Nábor slovenských kandidátov na expertov

Spoločný technický sekretariát programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vyhlasuje nábor slovenských kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko pre etapy hodnotenia:
  • Formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti projektu - účasť externých expertov v rozsahu hodnotenia rizika poskytnutia štátnej pomoci pre projekt
  • Technické hodnotenie
  • Vecné hodnotenie

Podrobný zoznam oblastí a všetky podrobné informácie nájdete na stránke Programu:

https://sk.plsk.eu/-/nabor-slovenskych-kandidatov-na-expertov