Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kontinuálne vzdelávanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Kontinuálne vzdelávanie

Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole – teoretický a praktický modul

V rámci akreditovaného programu Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole zabezpečí Štátny pedagogický ústav Bratislava v roku 2016 kontinuálne vzdelávanie, ktoré je určené učiteľom základných škôl a metodikom.

Termín zaslania prihlášok na vzdelávanie je najneskôr do 20.2.2016

Pohovor pred trojčlennou komisiou bude v novembri 2016.

Prihlášky a ďalšie informácie sú zverejnené na:

http://www.statpedu.sk/clanky/vyskumne-ulohy-experimentalne-overovania-experimentalne-overovania-sucasne-projekty/metoda