Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

„Na dnešnom pracovnom stretnutí sme sa dohodli na podrobnostiach ohľadne založenia Krajanskej odbornej komisie, zloženej z nominantov ÚSŽZ pre voliteľný predmet, určený pre obchodné akadémie a odborné stredné školy na Slovensku. Komisia pripraví obsahovú náplň, výkonové a obsahové štandardy a učebné texty, čo si podľa nás vyžiada najmenej rok prípravy“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk. Ako pomôcku pri tejto príprave odporučil spoločensko-vedný seminár o krajanoch žijúcich v zahraničí, ktorého závery budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

Na pracovnom rokovaní so zástupkyňou Úradu pre Slovákov v zahraničí Vilmou Prívarovou a zástupkyňou vzdelávacích centier Slovákov v Západnej Európe BC (HONS) Máriou Pacherovou tiež dohodli podrobnosti ohľadom novokreovanej Odbornej komisie pre riešenie vzdelávacích otázok Slovákov žijúcich v štátoch západnej Európy a zámoria.

„Budú v nej zástupcovia našich krajanov z Anglicka, Írska, New Yorku, Nemecka a Francúzska. Prvé zasadanie tejto odbornej pracovnej komisie bude 14. júna 2017 po skončení medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Bratislave pri príležitosti 70.výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu“, informoval doc. Ľ. Hajduk.