Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Tréningový program HOLOKAUST AKO VÝCHODISKOVÝ BOD

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Tréningový program HOLOKAUST AKO VÝCHODISKOVÝ BOD

Program Holokaust ako východiskový bod kladie dôraz na reflexiu vlastných národných dejín a prepojenie perspektív. Účastníci a účastníčky sa budú zaoberať citlivými témami s podporou odborného prístupu, ktorý je postavený na spoločnom európskom dedičstve dejín holokaustu. 
 
Tréning sa organizuje ako každoročná spoločná iniciatíva Nadácie Zachor (Maďarsko), Centra edukácie a inovácií (CEDIN, Slovensko), Mémorial de la Shoah (Francúzsko) s podporou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Múzea židovskej kultúry. Podujatie sa uskutoční v dňoch 22. septembra – 24. septembra 2022 vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy

Účasť je otvorená pre 40 učiteľov a učiteliek spoločenskovedných predmetov, z toho 20 miest je určených účastníkom a účastníčkam z Maďarska a ďalších 20 prihláseným zo Slovenska. 

„Učitelia, ktorí sa vo svojej práci zaoberajú problémami rozdeľujúcimi spoločnosť, vytvorili medzi sebou putá, vymieňajúc si nápady a skúsenosti. Táto medzinárodná skupinová dynamika a znovuobjavenie histórie susednej krajiny podporuje prepájanie občianskej spoločnosti, ktorá smeruje k vzájomnému porozumeniu, zmiereniu a vzniku spoločného európskeho príbehu a identity,“ uvádza organizácia Mémorial de la Shoah v opise projektu
 
Bližšie informácie poskytne Juraj Varga z Centra edukácie a inovácií na juraj@cedin.sk 
 
Náklady spojené s účasťou hradia organizátori udalosti. Počas podujatia bude zabezpečené simultánne tlmočenie medzi dvoma pracovnými jazykmi: anglickým a slovenským. 
 
Projekt je finančne podporený programom CERV a neziskovou organizáciou Claims Conference. 
https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027/citizens-equality-rights-and-values-cerv_en 
http://www.claimscon.org/