Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.03.2016

Vzdelávanie slovenských učiteľov v Nórsku

V dňoch 3. – 9. apríla 2016 sa 31 absolventov inovačného vzdelávania v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov zúčastní študijnej návštevy v nórskom Lillehameri. Študijná návšteva je organizovaná v spolupráci s Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue v Lillehameri s cieľom podporiť osvojené kompetencie absolventov v oblasti multikulturality a interkultúrneho vzdelávania žiakov z rómskych komunít. Účastníci študijnej návštevy sa prostredníctvom pedagogickej praxe škôl v Lillehameri a Osle oboznámia s nórskym vzdelávacím systémom a prístupmi integrácie, v rámci workshopov budú hľadať odpovede na otázky Ako byť dobrým učiteľom/dobrou učiteľkou?, Čo je interkultúrna kompetencia? a spoločne sa pokúsia nájsť riešenia každodenných problémov v edukácii žiakov v multikultúrnom prostredí. Študijná návšteva je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v informačnom letáku.

Informačný materiál

Plagát