Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.10.2015

Vyjadrite sa !

Dotazník monitorovania využívania a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov – DRUHÁ FÁZA

Vážení kolegovia, v rámci zisťovania stavu využívania učebníc so schvaľovacou doložkou od roku 2008 Vás chceme požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka. Ide o druhú fázu prieskumu. Sú v nej zaradené učebnice, ku ktorým sa nebolo možné vyjadrovať v prvej fáze prieskumu.

Cieľom prieskumu je zhodnotiť kvalitu „reformných“ učebníc a zistiť mieru ich používania. Váš názor je dôležitý, preto Vás prosíme o úprimné a pravdivé odpovede. Dotazník je anonymný. Všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na výskumné účely. Ak majú byť výsledky nášho výskumu platné, je potrebné, aby odpovedalo čo najviac učiteľov. Prosíme, aby dotazník vyplnil ten učiteľ, ktorý v príslušnom ročníku aktuálne učí, alebo učil v predchádzajúcom školskom roku.

Dotazníky vypĺňajte do konca novembra 2015. 

Zoznam analyzovaných učebníc (pre otvorenie dotazníka stačí, ak kliknete na príslušný link):

Základné školy

Stredné školy 

Výskumný tím Vám srdečne ďakuje za spoluprácu.