Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


05.06.2015

Vyhlásenie verejného obstarávania

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje verejné obstarávanie s názvom Tlačiarenské a grafické služby. Predpokladaný termín vyhlásenia zákazky v Elektronickom kontraktačnom systéme je 08. 06. 2015. 

Ide o podlimitnú zákazku s predpokladanou hodnotou 121 011,97 eur bez DPH. Zákazka je podlimitná a bude realizovaná v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní cez Elektronický kontraktačný systém. Predmet zákazky tvorí tridsaťtri rôznych publikácií, ktoré sú výstupom Štátneho pedagogického ústavu.