Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


31.01.2017

V ŠPÚ začnú v tomto roku pracovať pracovné komisie pre problematiku krajanov v zahraničí

Zástupcovia ŠPÚ, ÚSŽZ a vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí sa dohodli na podrobnostiach a konkrétnych termínoch napĺňania Memoranda o spolupráci, ku ktorej sa zaviazal svojím podpisom riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ing. Ján Varšo 12. decembra 2016.  Medzi kľúčovými cieľmi Memoranda o spolupráci medzi ÚSŽZ a ŠPÚ je o. i.  poskytovanie vzájomnej súčinnosti pri vypracúvaní vzdelávacích štandardov pre obchodné akadémie a stredné odborné školy v SR za účelom rozšírenia poznania o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, vytvárania vzájomne priaznivých podmienok pre tvorbu didaktických materiálov o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj spolupráce pri tvorbe vzdelávacích štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí.

„Na dnešnom pracovnom stretnutí sme sa dohodli na podrobnostiach ohľadne založenia Krajanskej odbornej komisie, zloženej z nominantov ÚSŽZ pre voliteľný predmet, určený pre obchodné akadémie a odborné stredné školy na Slovensku. Komisia pripraví obsahovú náplň, výkonové a obsahové štandardy a učebné texty, čo si podľa nás vyžiada najmenej rok prípravy“, uviedol riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk. Ako pomôcku pri tejto príprave odporučil spoločensko-vedný seminár o krajanoch žijúcich v zahraničí, ktorého závery budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

Na pracovnom rokovaní so zástupkyňou Úradu pre Slovákov v zahraničí Vilmou Prívarovou a zástupkyňou vzdelávacích centier Slovákov v Západnej Európe BC (HONS) Máriou Pacherovou tiež dohodli podrobnosti ohľadom novokreovanej Odbornej komisie pre riešenie vzdelávacích otázok Slovákov žijúcich v štátoch západnej Európy a zámoria.

„Budú v nej zástupcovia našich krajanov z Anglicka, Írska, New Yorku, Nemecka a Francúzska. Prvé zasadanie tejto odbornej pracovnej komisie bude 14. júna 2017 po skončení medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutoční v Bratislave pri príležitosti 70.výročia založenia Štátneho pedagogického ústavu“, informoval doc. Ľ. Hajduk.