Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.07.2016

Uvedenie publikácie prof. Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk vo štvrtok 30. júna uviedol do života novú knihu Jozefa Leikerta (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy. Prof. Jozef Leikert, PhD., básnik, spisovateľ a dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, v nej uverejnil niekoľko desiatok príhovorov, vystúpení, laudácií, prejavov, ktoré napísal pre rôzne príležitosti. V knihe sú prejavy z promócií, príhovory pri príležitosti prezentácií kníh, ako napríklad príhovor na prezentácii publikácie Piaty rok prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera v Prezidentskom paláci v Bratislave, príhovory na prezentáciách kníh  prof. Ing. Štefana Lubyho, DrSc., vystúpenie na vernisáži fotografií Karola Kállaya, na prezentácii knihy Taký bol Ladislav Mňačko alebo prejav na odovzdávaní národnej ceny za literatúru faktu – Ceny Vojtecha Zamarovského. Sú medzi nimi aj rozlúčkové príhovory, venované takým osobnostiam, ako bol spisovateľ Ladislav Ťažký,  diplomat a spisovateľ Juraj Králik, kardiochirgug  Jaroslav Siman, spisovateľ Miroslav Ivanov alebo novinárka a spisovateľka Tereza Michalová.

„Pred touto knihou mám trochu ostych. Je zvláštna, lebo je žánrovo odlišná, ale aj preto, že u nás podobné knihy často nevychádzajú. A keď predsa vyjdú, tak väčšinou štátnikom a politikom“, uviedol autor knihy, ktorý doposiaľ vydal desiatky kníh literatúry faktu i básnických zbierok.

Úvodné slovo ku knihe napísal prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., rektor Paneurópskej vysokej školy. Okrem iného sa v ňom píše: „Kniha, ktorú ponúkam na prečítanie, je v mnohom atypická. Na myseľ mi prichádzajú slová Platóna, ktorý spolu so Sokratom vniesli do európskeho myslenia duchovný postoj. Platón vychádzal z presvedčenia, že kto rozpozná, čo je dobré, určite nájde cestu správnosti, ktorá vedie k dobru a šťastiu. Vystúpenia, príhovory a prejavy zhrnuté v knihe, sú predovšetkým pre mladých ľudí akousi mapou na hľadanie takejto cesty“, uviedol rektor PEVŠ.

Knihu (Ne)dopovedané vystúpenia, príhovory, prejavy, ktorú vydala Paneurópska vysoká škola v Bratislave, zostavil doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. , riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.