Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


16.02.2015

Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku

SlovakEdu, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav a Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

Vás srdečne pozývajú na spoločnú konferenciu učiteľov cudzích jazykov

Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: ako ďalej?

 

ktorá sa koná v Nitre v dňoch 14.-16. mája 2015

 v rámci cyklu medzinárodných konferencií

Language, Literature and Culture in Education.


 

Konferencia je určená pre učiteľov cudzích jazykov základných, stredných a jazykových škôl, školských manažérov, expertov, akademikov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj  iných odborníkov zapojených do cudzojazyčného vzdelávania.


  Hlavné témy konferencie sú:

cudzojazyčné vzdelávanie a rozvoj plurilingvizmu

CLIL a bilingválne vzdelávanie

 

Podrobnejšie informácie ako aj prihláška sú zverejnené na webovom sídle konferencie:

http://www.jolace.com/conferences/sucasne-vyzvy-cudzojazycneho-vzdelavania-na-slovensku/