Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.07.2016

Štátny pedagogický ústav obnovil vydávanie časopisu Pedagogická revue

Vážení priatelia, 
dovoľujeme si vám oznámiť, že Štátny pedagogický ústav obnovuje vydávanie časopisu 
 
                                 PEDAGOGICKÁ REVUE 
 
Časopis bude od roku 2017 vychádzať štyrikrát do roka, v roku 2016 vyjde jedno číslo. Poslaním časopisu je prepojiť pedagogickú teóriu so školskou praxou. Časopis prezentuje výsledky z výskumov v oblasti pedagogických a psychologických vied a skúsenosti zo školskej praxe. Pedagogická revue nadväzuje na svoju dlhú tradíciu odborno-metodologického časopisu.

Príspevky do prvého čísla, ktoré vyjde v decembri 2016,  treba zaslať do 30. septembra 2016 na e-mailovú adresu:  
pedagogickarevue@statpedu.sk

Podrobnejšie informácie nájdete na Pedagogická revue


Tešíme sa na spoluprácu.


                         doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. 
                               riaditeľ ŠPÚ