Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.09.2016

ŠKOLSTVO MÁ VIAC DBAŤ NA HODNOTOVÚ ORIENTÁCIU ŽIAKOV: ROZHOVOR S RIADITEĽOM ŠTÁTNEHO PEDAGOGICKÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTOM HAJDUKOM.

V rozhovore pre Slovenské národné noviny riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. upozornil, že v súčasnom školstve by sa malo viac dbať na hodnotovú orientáciu žiakov. „Deti vidia mnoho negatívnych príkladov. Treba im vedieť vysvetliť, ktoré sú morálne hodnoty, prečo ich treba uprednostniť, vysvetliť, čo je zlo, násilie, intolerancia, prečo to majú odsúdiť“, uviedol riaditeľ ŠPÚ. Zároveň podčiarkol dôležitosť hľadania morálnych hodnôt, odkazov a príkladov vlastenectva z našich národných dejín a podporu výchovy k národným a kresťanským tradíciám. V rozhovore pre SNN zdôraznil, že je potrebné zefektívniť vyučovanie v základných školách, aby žiaci zo Slovenska dosahovali v medzinárodných meraniach nadpriemerné výsledky a odpovedal aj na otázku, či by mal štát menej vstupovať do obsahu vzdelávania a prečo je povinnosťou štátu, zabezpečiť pre príslušníkov národnostných menšín dokonalú znalosť slovenčiny.