Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.03.2016

Russian Online

Štátny pedagogický ústav sa spolupodieľa na riešení projektu s názvom „Russian Online“. Tento projekt je financovaný v rámci programu Erasmus+. Projekt sa má realizovať v období do augusta 2017.

            Cieľom projektu je poskytnúť zdarma interaktívnu platformu na učenie sa ruského jazyka online. Na platforme bude dostupný kurz ruského jazyka na komunikačnej úrovni A1 a A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ďalej bude vzdelávacia platforma obsahovať praktické informácie orientované na podnikanie v Rusku. Po spustení bude vzdelávacia platforma dostupná minimálne v deviatich jazykoch.

Koordinátorom projektu je:

Edukácia @ Internet (Slovensko)

Partnermi projektu sú:

  • Studio Gaus GmbH (Nemecko)
  • Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko)
  • Ostravská univerzita v Ostravě (Česko)
  • Vilniaus Universitetas (Litva)
  • Fundacja Novinka (Poľsko)
  • Chamber of Commerce and Industry – Dobrich (Bulharsko)
  • Inter-kulturo, d.o.o. (Slovinsko)
  • Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Nemecko)
  • Štátny pedagogický ústav (Slovensko)