Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


17.08.2016

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk PhD. prijal v stredu 17. augusta  veľvyslanca a predsedu Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí JUDr. Jána Varša, CSc. Rokovali spolu o možnostiach aktívnej a efektívnej spolupráce ŠPÚ a ÚSŽZ  v oblasti pomoci a podpory Slovákov žijúcich v zahraničí,  vrátane otázky, ako informovať  najmä mladých ľudí a študentov o živote a histórii našich rodákov v zahraničí tak, aby sa dostali do reálneho povedomia verejnosti  na Slovensku prostredníctvom školského systému. „Podľa údajov, ktoré má ÚSŽZ  k dispozícii, v zahraničí žije v súčasnosti približne milión tristotisíc Slovákov, myslím si, že si zaslúžia, aby si naša verejnosť uvedomila, že existujú“, uviedol  predseda ÚSŽZ Ján Varšo. Spolu s riaditeľom ŠPÚ sa zhodli na tom, že myšlienka zakotviť túto tému formou podkapitoly v obsahu humanitných učebných predmetov, prípadne ju vyčleniť ako samostatný voliteľný predmet na stredných školách, je jedným z riešení, na ktorom môžu tieto dve inštitúcie participovať. „Samozrejme, že my pomáhame Slovákom žijúcim v zahraničí s prípravou učebníc v slovenskom jazyku, s prípravou metodických príručiek, osnov, aby mohli slovenčinu vyučovať aj mimo Slovenska, nosíme im slovenské knihy, metodické príručky, ale faktom je, že starostlivosť o Slovákov v zahraničí nie je systémovo nastavená. Preto je najvyšší čas, aby sme začali na tom pracovať“, uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ktorý sa s predsedom ÚSŽZ dohodol na vypracovaní memoranda o spolupráci oboch inštitúcií a jeho obsahovej náplni. Spolupráca, ktorej spoločnou prierezovou témou budú zahraniční Slováci, by mala v prvej fáze priniesť návrh systému vzájomnej informovanosti, konkrétne vymedzenie spolupráce v oblasti materiálnej ako aj ľudských zdrojov a inštitucionálne vymedzenie najdôležitejších oblastí vzájomnej spolupráce.