Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


15.06.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou Federálnej akadémie verejnej správy Nemecka

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk s odbornými pracovníkmi ŠPÚ diskutovali v utorok 14. júna v Bratislave s Kirsten Vollmer, expertkou na odborné vzdelávanie a prípravu znevýhodnených osôb z Federálnej akadémie verejnej správy (FAVS) Nemecka, o napĺňaní obsahu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Diskutujúci si vymenili informácie o fungovaní systému vzdelávania pre znevýhodnených žiakov a podmienkach zaradenia znevýhodnených občanov na pracovný trh. Problém znevýhodnených detí a občanov je podľa Kirsten Vollmer v Nemecku mimoriadne aktuálny, predovšetkým v súvislosti s masovým prisťahovalectvom utečencov. Obidve strany sa zhodli na tom, že špecializovaní pedagógovia a špeciálny program  v špeciálnych školách pre zdravotne postihnuté deti je v oboch krajinách na dobrej úrovni, v integrovaných triedach v bežných školách však chýbajú odborne vzdelaní pracovníci. Zástupcovia ŠPÚ informovali zástupkyňu FAVS o prebiehajúcej odbornej verejnej diskusii, ktorá vyplynula z absencie 3. kategórie pedagógov, tzv. inkluzívnych učiteľov.

Diskusia odborníkov ŠPÚ so zástupkyňou FAVS sa uskutočnila len niekoľko dní po rokovaní zástupcov členských krajín Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, kde Slovenskú republiku zastupovala národná koordinátorka z ŠPÚ. Témou bola vzdelávacia politika jednotlivých členských krajín v oblasti starostlivosti o žiakov, detí migrantov a utečencov vrátane zavádzaných zmien v školách, vzdelávacích programov a školení učiteľov. Členské krajiny zároveň identifikovali v rámci projektu Európskej agentúry potrebu inkluzívneho vzdelávania detí mladšieho školského veku.