Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


19.09.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. prijal v ŠPÚ atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Slovenskej republike Emannuelle Daill. Hovorili spolu o vzájomnej spolupráci v jazykovom vzdelávaní francúzštiny a o príprave spoločného vzdelávacieho programu pre učiteľov francúzskeho jazyka. ŠPÚ, v spolupráci s francúzskymi odborníkmi, pripraví návrh vzdelávacieho programu, ktorý predloží ministerstvu školstva na akreditáciu pre rozvoj a ďalší rast učiteľov francúzskeho jazyka. 

„Štátny pedagogický ústav sa stane partnerom celosvetovej, profesijne orientovanej siete učiteľov francúzskeho jazyka na výmenu pedagogických skúseností z výuky francúzštiny ako cudzieho jazyka. Myslím si, že to bude veľmi prospešné pre učiteľov a školy na Slovensku,“ zhodnotil rokovanie riaditeľ ŠPÚ doc. Ľudovít Hajduk.