Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.03.2017

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie marec 2017

Program Pestalozzi je programom  Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

 

Vzdelávacia aktivita: Európsky workshop

Vzdelávanie – Inklúzia – Integrácia: Kľúčové aspekty pre mladých prisťahovalcov v Európe

Termín a miesto konania: 25. 4. – 28. 4. 2017, Švédsko

Pracovný jazyk: anglický 

Počet medzinárodných účastníkov: 15

Termín ukončenia registrácie: 15. marec 2017   

Bližšie informácie a registrácia:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/Workshops/Education-Inclusion-Integration-crucial-for-newly-arrived-young-people-in-Europe-April-Sweden.html

 

Vzdelávacia aktivita: Európsky workshop

Spolupráca medzi rodičmi a školou s cieľom zabezpečiť kvalitné inkluzívne vzdelávanie

Termín a miesto konania: 19. 5. – 21. 5. 2017, Francúzsko  

Pracovný jazyk: francúzsky, anglický  

Počet medzinárodných účastníkov: 12

Termín ukončenia registrácie: 15. marec 2017   

Bližšie informácie a registrácia:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/Workshops/Parent-school-cooperation-for-an-inclusive-quality-education-May-France.html

 

Vzdelávacia aktivita: Letná škola

Kompetencie pre demokratickú kultúru

Termín a miesto konania: 25. 6. – 2. 7. 2017, Nemecko

Pracovný jazyk: anglický

Počet medzinárodných účastníkov: 50

Termín ukončenia registrácie: 27. marec 2017   

Bližšie informácie a registrácia:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/Summer-School/Competences-for-democratic-culture-June-July-Germany-Bad-Wildbad.html

 

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

 

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi  na rok 2017:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar

 

Informácie týkajúce sa registrácie na vzdelávacie aktivity cez on-line registračný systém a pokynov na registráciu:   

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate

 

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

anna.butasova@statpedu.sk

 

Ďalšie informácie o vzdelávacích aktivitách programu Pestalozzi:

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk