Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.03.2016

Program Pestalozzi

 

Národný koordinátor programu Pestalozzi pre SR:

 

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

 

Zodpovední na ŠPÚ:

PhDr. Denisa Ďuranová

Mgr. Darina De Jaegher