Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.09.2016

Prezentácia a workshop metodického prístupu CLIL vo vzdelávaní v rámci slávnostnej ceremónie súťaže Európskej značky pre jazyky 2016

„Je potrebné podporovať výuku cudzích jazykoch na viacerých predmetoch štátnych vzdelávacích programov. Vytvárame prostredie pre postupné zvládnutie aj odbornej komunikácie v cudzích jazykoch a tento  prístup výučby je v Európe už dlhšie úspešne využívaný. Pomocou metodického prístupu CLIL  sa naučia žiaci cudzí jazyk rýchlejšie a sú aj viac motivovaní, pretože forma výučby je hravejšia, prirodzenejšia, ako je bežná hodina vyučovania cudzieho jazyka. V žiakoch posilňuje záujem o učenie sa cudzieho jazyka, navyše, žiaci si uvedomia, že cudzí jazyk má aj reálne využitie“, uviedol pred prezentáciou v Bratislave riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

Prezentácia  metodického prístupu CLIL a workshop CLIL sa konali v Bratislave, v rámci slávnostnej ceremónie súťaže Európskej značky pre jazyky 2016, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana.  Výsledky experimentálneho overovania a praktické skúsenosti s CLILom prezentovala koordinátorka projektu Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá vo workshope, hrovou formou, predstavila praktické interaktívne ukážky možnosti využívania metódy CLIL v školách v integrácii vyučovania odborného predmetu s cudzím jazykom. „Metodický prístup CLIL je určitá forma bilingválneho vyučovania, ktorá umožňuje učiť vecný obsah z rôznych odborných oblastí pomocou cudzieho jazyka. Cudzí jazyk nie je predmetom vyučovania, ale komunikačný prostriedok, použitý ako médium“, vysvetlila Beata Menzlová, ktorá sa v ŠPÚ venuje najmä problematike výučby nemeckého jazyka.