Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


08.01.2015

Oznam pre odborníkov

Oznam pre odborníkov, ktorí pôsobia v oblasti jazykového vzdelávania

 

Európske centrum moderných jazykov v Grazi (ECML) vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci nového programového obdobia na roky 2016 – 2019.

V rámci výzvy je možné predkladať  návrhy na tzv. otvorené a uzavreté projekty, ktoré tematicky spadajú do uvedených oblastí:

 

1.      Témy tzv. otvorených projektov:

-          Inkluzívne, plurilingválne a interkultúrne vzdelávanie v praxi

-          Spôsoby učenia – holistický prístup k rozvoju učiaceho sa

-          Vzdelávanie učiteľov jazykov v digitálnej gramotnosti a vo vytváraní inovatívneho prostredia pre učenie

-          Komunity na profesionálny rozvoj učiteľov   

 

Návrh projektu môžu predložiť projektové/odborné tímy na jednu z uvedených tém. Návrh predkladá na predpísanom formulári v anglickom alebo francúzskom jazyku koordinátor projektového/odborného tímu. Návrhy musia byť predložené do 1. mája 2015.

 

2.      Témy tzv. uzavretých projektov:

-          Vzdelávanie učiteľov v oblasti výučby jazykov v skorom veku dieťaťa

-          Spolupráca všetkých učiteľov školy

-          Prostredie pre efektívnu výučbu cudzích jazykov

-          Smerom k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre učiteľov jazykov

 

Uzavreté projekty sú rámcovo definované Európskym centrom moderných jazykov. Odborníci, ktorí majú záujem, môžu požiadať o participáciu na niektorom z uvedených uzavretých projektov. Návrh predkladá jednotlivec - expert a to na predpísanom formulári v anglickom alebo francúzskom jazyku, v prípade projektu Smerom k Spoločnému európskemu referenčnému rámcu pre učiteľov jazykov to môže byť aj tím/konzorcium. Návrhy musia byť predložené do 1. mája 2015.    

 

 

Všetky podrobné informácie o výzve ECML na predkladanie návrhov projektov na programové obdobie 2016 – 2019, ako aj opis typov projektov a jednotlivých tém, formuláre, kritéria výberu a pod. sú dostupné v anglickom a francúzskom jazyku na: http://call.ecml.at/.