Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.10.2016

Otvorené vzdelávanie – Podporujeme diverzitu európskych jazykov

V Európsky deň jazykov (26.9.2016) začala v Bruseli dvojdňová konferencia LangOER: Open Education – Promoting diversity for European Languages (Otvorené vzdelávanie – Podporujeme diverzitu európskych jazykov) organizovaná projektom LangOER (http://langoer.eun.org/home) v spolupráci s EdReNe (http://edrene.org/node/2/index.html), na ktorej vystúpil s príspevkom „Vzdelávanie národnostných menšín na Slovensku“ aj riaditeľ ŠPÚ, doc. PhDr. Ľ. Hajduk, PhD.. Okrem sekcie venovanej vzdelávaniu a vyučovaniu jazykov národnostných menšín v niektorých štátoch EÚ, hlavnou témou konferencie bola využiteľnosť otvorených zdrojov a digitálnych úložísk obsahu vzdelávania, a taktiež pedagogické využitie informačných a komunikačných technológií.  Účastníci konferencie mali možnosť diskutovať o význame jazykovej rozmanitosti v Európe a spôsoboch podpory otvorených vzdelávacích zdrojov pri vyučovaní menšinových jazykov.  V otvorenej diskusii sa vyjadrovali k stratégiám, ktoré môžu prispieť k podpore učenia a vyučovania menej používaných európskych jazykov a ich prepojeniu na globálne výzvy v oblasti otvoreného vzdelávania.

Zaujímavé webové stránky venované oblasti otvoreného vzdelávania:

https://oerworldmap.org/– mapa informácií o ľuďoch, organizáciách, službách i seminároch venovaných otvoreným vzdelávacím zdrojom

http://www.tellop.eu/ – platforma podporujúca personalizované učenie sa cudzieho jazyka

http://langoer.eun.org/resources – rôzne aktivity, zdroje informácií vytvorené v rámci projektu LangOER určené nielen učiteľom, ale aj výskumným pracovníkom či tvorcom politík

http://www.eun.org/– European Schoolnet a ich platforma http://www.scientix.eu podporujúca oblasť vedy a techniky určená najmä učiteľom primárneho a sekundárneho vzdelávania