Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


25.02.2016

Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru

Vážené pani riaditeľky, Vážení páni riaditelia,

Vážené pani učiteľky, Vážení páni učitelia,

v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ Štátny pedagogický ústav pripravil limitovanú edíciu publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru. Publikácie sú bezplatné a môžete si ich objednať cez Objednávkový formulár, ktorý nájdete na http://www.statpedu.sk/clanky/projekty-eea-grants-hlavne-aktivity/publikacie 

Projektová aktivita je financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.