Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.04.2016

Nová edícia publikácií so zameraním na rómsky jazyk a rómsku kultúru (predlžený termín objednávania)

Predlžený termín bezplatného objednávania publikácií v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“.

Zoznam publikácií nájdete na http://www.statpedu.sk/clanky/projekty-eea-grants-hlavne-aktivity/publikacie
V prípade záujmu prosíme vyplniť Objednávkový formulár  a odoslať mailom najneskôr do 28. 04. 2016 na adresu: jozef.facuna@statpedu.sk