Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.09.2016

Na prahu nového školského roku 2016/2017...

Milí žiaci, študenti, vážení učitelia a rodičia,

na dvere každej školy v dnešných dňoch klope nový školský rok. Bezstarostné prázdninové mesiace naplnené oddychom a letnými zážitkami striedajú mesiace školských povinností a štúdia.

Dovoľte mi pri tejto príležitosti popriať našim žiakom a študentom veľa usilovnosti, trpezlivosti a radosti z nového poznania ako aj úspechov pri rôznych testoch a skúškach. Osobitne nech sa škola stane pre nových prváčikov druhým domovom a učiteľ, učiteľka druhým rodičom.

Váženým učiteľkám a učiteľom želám veľa spokojnosti z kvalitne odvedenej práce a úspechov svojich žiakov, priateľskú a tvorivú atmosféru v pedagogických zboroch a veľa ďalších úspechov. Milým rodičom želám úspešné dcéry a synov ako aj správnu voľbu takých študijných odborov, ktoré zabezpečia napredovanie ich detí.

Milým kolegyniam a kolegom rovnako prajem úspešný školský rok, veľa tvorivých nápadov a k tomu pevné zdravie.

S úctou,


doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu