Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.09.2016

Na pracovnom stretnutí v ŠPÚ rokovali odborníci o koncepcii vzdelávania v jazykových školách v gescii MŠVVŠ SR

V Štátnom pedagogickom ústave sa dnes na pracovnom stretnutí stretli zástupcovia ŠPÚ, MŠVVŠ SR a jazykových škôl z celého Slovenska. Hlavnou témou rokovania bola príprava koncepcie vzdelávania v jazykových školách, zaradených do Siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Diskusia sa týkala návrhu úprav a doplnenia paragrafu 3, Vyhlášky č.321/2008, teda otázky organizácie štúdia so zreteľom na odporúčaný minimálny počet poslucháčov kurzu. Ten je kľúčový najmä pri udržaní výučby menej rozšírených jazykov, ktoré nie sú štandardne poskytované, ako napríklad orientálne semitské jazyky. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ sa hovorilo aj o návrhu úprav rámcového učebného plánu v Štátnom vzdelávacom programe pre jazykové školy. Účastníci stretnutia hodnotili aj študijné výsledky poslucháčov jazykových škôl a štátne jazykové skúšky a hľadali možnosti na zlepšovanie kvalifikácie a kariérneho rastu pedagógov na jazykových školách v gescii MŠVVŠ SR.