Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


26.08.2016

MŠVVaŠ SR schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2016 schválilo Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ako súčasť Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom.

Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny – Dodatok platný od 1. 9. 2016