Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.09.2016

Metodické usmernenie č. 2/2016 k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k používaniu učebníc v základných školách v školskom roku 2016/2017.

Ide o učebnice pre predmety:

 1. stupeň ZŠ         
 • slovenský jazyk a literatúra
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • matematika
 1. stupeň ZŠ        
 •  slovenský jazyk a literatúra
 • slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • maďarský jazyk a literatúra
 • ukrajinský jazyk a literatúra
 • biológia
 • geografia
 • matematika

Metodické usmernenie č. 2/2016