Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


26.07.2016

Metodické odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu

Metodické odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu a metodické príručky je možné nájsť tu

Štátny vzdelávací program je spolu s odporúčaniami na tvorbu školského vzdelávacieho programu uverejnený aj na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/