Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.12.2015

On-line prihlasovanie

Vážené pani učiteľky,

Vážení páni učitelia,

v blízkom čase pre Vás pripravujeme on-line prihlasovanie na informačné stretnutia k tvorbe inovovaných školských vzdelávacích programov pre materské, základné aj stredné školy. Aktuálne informácie pre MŠ nájdete v sekcii Pilotná fáza závádzania iŠVP pre MŠ. Pre základné a stredné školy budú aktuálne informácie zverejňované v sekcii  Zavádzanie iŠVP pre ZŠ a SŠ.