Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


08.09.2016

Korupcia. Námety na vyučovanie pre základné a stredné školy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s nadáciou Zastavme korupciu pripravil pre učiteľov niekoľko námetov na aktivity, ktorými sa žiakom na základných a stredných školách približuje problematika korupcie. Táto tematika je súčasťou Národného štandardu finančnej gramotnosti, verzia 1.1.

Publikácia obsahuje námety zaradené do tém:

  • Čo je dobré a čo zlé pre spoločnosť
  • Čo je verejné a čo súkromné? Ako to súvisí so mnou?
  • Čo je korupcia?
  • Čo je odmena, čo je nečestné konanie a čo je trestný čin?
  • Čo je klientelizmus?
  • Čo je to verejné obstarávanie? Prečo je dôležité?
  • Čo je pranie špinavých peňazí?
  • Dôsledky korupcie

Korupcia, námety na vyučovanie pre základné a stredné školy