Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


13.02.2015

Kontinuálne vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie – Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole

V rámci akreditovaného programu Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole zabezpečí ŠPÚ Bratislava v roku 2015 kontinuálne vzdelávanie, ktoré je určené učiteľom základných škôl a metodikom.

Termín zaslania prihlášok na vzdelávanie je najneskôr do 06. 03. 2015.

 

Prihlášky a ďalšie informácie sú zverejnené na:

http://www.statpedu.sk/clanky/vyskumne-ulohy-experimentalne-overovania-experimentalne-overovania-sucasne-projekty