Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.01.2016

Kontinuálne vzdelávanie

Kontinuálne vzdelávanie 

Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole – teoretický a praktický modul

V rámci akreditovaného programu Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole zabezpečí Štátny pedagogický ústav Bratislava v roku 2016 kontinuálne vzdelávanie, ktoré je určené učiteľom základných škôl a metodikom.

Termín zaslania prihlášok na vzdelávanie je najneskôr do 20.2.2016

Pohovor pred trojčlennou komisiou bude v novembri 2016.

Prihlášky a ďalšie informácie sú zverejnené na:

http://www.statpedu.sk/clanky/vyskumne-ulohy-experimentalne-overovania-experimentalne-overovania-sucasne-projekty/metoda