Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


06.06.2016

Európska agentúra pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie

Slovenská republika sa na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 682 z 2. novembra 2011 stala v roku 2012 riadnym členom Európskej agentúry pre rozvoj špeciálneho vzdelávania (ďalej i ako Európska agentúra). Európska agentúra je nezávislým európskym združením, ktoré bolo založené ministrami školstva európskych krajín a pôsobí ako ústredná organizácia na európskej úrovni v oblasti špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.

V dňoch 24. – 26. 5. 2016 sa uskutočnilo zasadnutie zástupcov členských krajín Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie. Slovenská republika bola zastúpená národnou koordinátorkou za SR zo Štátneho pedagogického ústavu. Na zasadnutí boli prerokované iniciatívy vzdelávacej politiky jednotlivých členských krajín v oblasti starostlivosti o žiakov – detí migrantov a/alebo utečencov, vrátane zavádzaných zmien v školách, vzdelávacích programoch, školení učiteľov a pod. Členské krajiny zároveň identifikovali potreby svojej krajiny v rámci projektu Európskej agentúry v oblasti inkluzívneho vzdelávania detí mladšieho školského veku.

Platforma Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie:

https://www.european-agency.org/

Informácie o projektoch Európskej agentúry pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie, ktoré sú realizované i s participáciou Slovenskej republiky, sú dostupné na:

https://www.european-agency.org/agency-projects

Zastúpenie Slovenskej republiky v Európskej agentúre pre špeciálne a inkluzívne vzdelávanie:

PaedDr. Mária Tekelová, členka zboru reprezentantov

PhDr. Denisa Ďuranová, národná koordinátorka