Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.06.2016

CLIL vzdelávanie - Máj 2016

V dňoch 30. mája a 31. mája  2016 sa konalo v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave vzdelávacie podujatie pre učiteľov. Zúčastnilo sa na ňom 14 učiteľov zo základných škôl  (Spišská Nová Ves,  Nitra, Prievidza, Bratislava, Humenné, Ilava).  Vzdelávanie  sa uskutočnilo v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole – teoretický modul. Jeho cieľom je rozšíriť vedomosti učiteľov o základné princípy a metodické zákonitosti obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL).