Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.06.2016

Celoslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč

V dňoch 8. – 10. júna 2016 sa uskutočnilo celoslovenské kolo XXXVI. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
v Strednej odbornej škole stavebnej na Nitrianskej ceste 61 v Nových Zámkoch. V štyroch kategóriách súťažilo spolu 47 žiakov. Celoštátna komisia a členovia odborných porôt vysoko hodnotili prácu pedagógov, ktorí sa venujú príprave žiakov na súťaž Poznaj slovenskú reč, ich prístup k práci a k vyučovaniu slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Konštatovali, že celoslovenská súťaž Poznaj slovenskú reč mala veľmi dobrú úroveň. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim i pedagógom za dôslednú prípravu na súťaž.

Výsledkové listiny z celoslovenského kola súťaže sú zverejnené na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu. (http://www.statpedu.sk/clanky/sutaze/poznaj-slovensku-rec)