Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.03.2016

AKTUALIZOVANÉ: Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským – výzva

Vážení kolegovia,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo projekt Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským pod číslom 2015-14697/33730:2-100A. Štátny pedagogický ústav je spoluriešiteľom a zodpovedá aj za dotazníkový prieskum.

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri získavaní údajov o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Odkaz na on-line Dotazník pre riaditeľa školy na zistenie podmienok vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v základných školách s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza na stránke:

https://docs.google.com/forms/d/1icI1hfftLtd54f-hNUxct7vnnWqDWTkyXayCKgBOMH8/viewform

 

Odkaz na anonymný on-line Dotazník pre učiteľa vyučujúceho slovenský jazyk a slovenskú literatúru na 1. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza na stránke:

https://docs.google.com/forms/d/1dN8_TeHRNHDsz6aCZ1a52e6myu2D5q0cRPKRrHJpNMA/viewform

Odkaz na anonymný on-line Dotazník pre učiteľa vyučujúceho slovenský jazyk a slovenskú literatúru na 2. stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa nachádza na stránke:

https://docs.google.com/forms/d/1H2gpcu7ijijYfA1NBDyu61aN-h_vQVY0ZOeYJg9jyCs/viewform

Dotazníky prosíme vyplniť do 31. marca 2016.

V prípade, že máte pripomienky, otázky, kontaktujte elektronicky, resp. telefonicky PaedDr. Anitu Halászovú, anita.halaszova@statpedu.sk, 02/492 76 162 alebo Mgr. Andreu Döményovú, andrea.domenyova@statpedu.sk, 02/492 76 221.